Đại diện thương mại là gì?

Tổng quan
Đại diện thương mại là một người hoặc công ty được ủy quyền, đại diện cho khách hàng của họ thực hiện hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Việc sử dụng đại diện thương mại giúp cho các bên tham gia trong giao dịch xuất nhập khẩu có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình mà không lo lắng về rủi ro pháp lý, thủ tục hải quan hay các vấn đề khác liên quan. Đặc biệt, đại diện thương mại còn hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

Nhiệm vụ và Trách nhiệm

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược cho thương mại quốc tế

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại diện thương mại là thiết lập các quy trình, mục tiêu, các ưu tiên và xác định nguồn lực cần thiết để đạt thành công. Kế hoạch cũng nên tính đến những rủi ro, thách thức có thể phát sinh và bao gồm các kế hoạch dự phòng để giải quyết chúng. Ở bước này, VIEC hỗ trợ công ty nghiên cứu các thông tin liên quan, chọn ra hội chợ thương mại phù hợp nhất để tham gia, lên kế hoạch đặt gian hàng và thiết kế chúng một cách chuyên nghiệp, chuẩn bị tài liệu tiếp thị,…

Đại diện cho công ty trong đàm phán thương mại quốc tế

Đại diện thương mại cũng là một nhà giao tiếp và đàm phán xuất sắc. Họ phải có khả năng nói rõ lập trường của công ty và trao đổi nhằm đạt các điều khoản có lợi. Điều này đòi hỏi sự hiểu sâu sắc, linh hoạt trước khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và xung đột lợi ích. Do đó, nhằm tối đa tỉ lệ thành công trong giao dịch, VIEC sẽ đào tạo nhân viên bản xứ của mình để tương tác với người tham dự, truyền đạt giá trị doanh nghiệp.

Xây dựng mối quan hệ với chính phủ, doanh nghiệp và khách hàng nước ngoài

Bên cạnh đó, thiết lập lòng tin và xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt dựa trên lợi ích và mục tiêu chung là nhiệm vụ mà mọi Đại diện thương mại cần đảm bảo. Nó bao gồm việc tham dự các sự kiện xã hội, hội chợ doanh nghiệp, tham gia trao đổi văn hóa và tham gia vào các hoạt động khác giúp xây dựng các mối quan hệ cá nhân.

Đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương

Cuối cùng, thực hiện, theo dõi và điều chỉnh kịp thời khi có phát hiện sai sót so với quy đinh và pháp luật là yếu tố cơ bản mà một đại diện của công ty phải đảm bảo, từ quy định hải quan, luật thuế, luật lao động đến các yêu cầu pháp lý từ đa quốc gia. Việc không tuân thủ chúng có thể dẫn đến thiệt hại cho công ty về thời gian, tài chính, và danh tiếng.

Lợi ích mang lại

Tăng thị phần và tăng trưởng doanh thu

Công ty có thể tăng thị phần và tăng trưởng doanh thu bằng cách xác định các cơ hội mới để mở rộng và phát triển các chiến lược thâm nhập thị trường tiềm năng thông qua đại diện thương mại. Không chỉ vậy, tận dụng kiến thức về chính sách thương mại quốc tế, xu hướng thị trường và hành vi của khách hàng, đại diện thương mại còn giúp cho doanh nghiệp khuếch đại phạm vi hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước.

Nâng cao nhận diện thương hiệu và uy tín

Không thể phủ nhận rằng, các công ty có thể tăng độ nhận diện thương hiệu và danh tiếng bằng cách ủy quyền cho đại diện trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế và xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan chính.

Linh hoạt hơn và khả năng thích ứng để đáp ứng với những thay đổi của thị trường

Thông qua hiểu biết sâu rộng, khả năng thích ứng nhanh và bắt kịp các xu hướng kinh tế thị trường, đại diện thương mại có thể giúp công ty điều chỉnh kế hoạch, đón đầu các chuyển biến hoặc đối phó với mối đe dọa mới nổi.

Tạo đòn bẩy cho việc giao thương sản phẩm

Cuối cùng, một đại diện thương mại có thể hỗ trợ thúc đẩy mua bán sản phẩm ở cả trong và ngoài nước. Bằng cách đàm phán các điều khoản có lợi với chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài, đại diện thương mại có thể giúp một công ty tiếp cận thị trường mới và mở rộng cơ sở khách hàng của mình.

Tạm kết

Không thể phủ nhận rằng, Đại diện thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, từ trước khi thâm nhập trị trường cho đến khi hoàn thành mục tiêu theo thỏa thuận với khách hàng.